استخدام منشی خانم باحقوق ثابت، بیمه، پاداش و عیدی در تهرانیک شرکت تولید کننده لوازم خانگی در راستای تکمیل و تقویت کادر خود در تهران از افراد واجد