اگر شما هم از استفاده کنندگان شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام باشید، گاهی اوقات در کانال های مورد علاقه تان پیغام هایی می بینید که شما را