معاون اموربین الملل و حقوقی پلیس فتا درباره لینک های ارسالی مخرب برخی از هکرها هشدارداد. به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ حسین رمضانی با بیان اینکه مجرمان سایبری