40 درصد پهنای اینترنت خرج تلگرام می شودعضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر سرورهای شرکت های خارجی پیام رسان به داخل منتقل شود باز هم می توانند