استخدام فروشنده خانم در پوشاک زارع در شیرازبه یک فروشنده خانم در پوشاک زارع در شیراز نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.