نرم افزار پیام رسان واتس اپ با قابلیت پیش نمایش لینک ها بروزرسانی شدساعاتی پیش تیم توسعه دهنده واتس اپ یک بروزرسانی دیگر برای نرم افزارش عرضه کرد