استخدام کارگر با سابقه در یک کارگاه تولیدی حومه شهریار و ملاردیک کارگاه معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در