استخدام کارگر نیمه ماهر جهت کاشی کاریبه کارگر نیمه ماهر جهت کاشی کاری در زنجان نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. tel: