استخدام نیروی کار دفتری در آموزشگاه رانندگی رستمی در قمبه نیروی آقا دارای دیپلم و پایه یک جهت کار دفتری به عنوان قائم مقام آموزشگاه در آموزشگاه رانندگی