مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در کانال شخصی خود در تلگرام با اشاره به نشست شورای امنیتی برای بررسی برنامه موشکی ایران نوشت: وبلاگ اطلاعات فستیوال فیلم