چرا تلگرام باید سرورهای خود را به ایران منتقل کند؟روز گذشته خبری روی برخی سایت های خبری منتشر شد مبنی بر این که تلگرام در واکنش به مصوبه اخیر شورای عالی