گروه ورزش « تیتریک » ، علی انصاریان، یاغی سابق فوتبال که این روزها حضور فعالی در عرصه هنر دارد، با انتشار عکس زیر در اینستاگرامش، از مردم