به گزارش پایگاه خبری رشت پرس، رسانه ها و کانال های اصلاح طلب در ادامه تاکتیک سرپوش گذاشتن بر توهین صریح یکی از چهره های شاخص حزب کارگزاران