من هم به مردم یمن حسودی می کنمبه گزارش مشرق ، «افشین علا» در کانال تلگرام خود نوشت:  من هم به مردم یمن حسودی می کنم. اما نه