گردن بندی که صاحبش را از مرگ حتمی نجات داد+عکسرکنا: یک زن هندی پس از تیراندازی از سوی برادرش به طرز معجزه آسایی زنده ماند.  زنی که توسط