برای دیدن تصاویر فتوطنزی لازم است فقط با جنبه ها وارد شوند. پایگاه خبری ریشه :  فتوطنز این هفته رو با بهره برداری از خط متروی فرودگاه مهرآباد