تلگرام فیلترینگ را هم گرفتدامنه های پیام رسان موبایلی تلگرام موفق شدند تا از مرجع ارجاعات مربوط به سایت های فیلتر شده هم سبقت بگیرند. تلگرام فیلترینگ را