یکی از کانال های اصلی اصلاح طلبان در تلگرام در ساعات ممنوعیت تبلیغاتی انتخابات 7 اسفند، تبلیغات گسترده ای را به نفع لیست اصلاح طلبان انجام می دهد.