تغییرات گسترده برای واتس اپ در راه استواتس اپ در کشورهای غربی، محبوب ترین پیام رسان به حساب می آید. این در حالی است که در کشور عزیزمان،