گسترش تجارت فحشای داعش برای جبران کسری درآمدهاگروه تروریستی داعش پیام تبلیغاتی تکان دهنده ای را برای فروش دختری 12 ساله با قیمت 12 هزار و 500 دلار