تلگرام ۲۴ساعته به ما پاسخ می دهد/ پهنای باند ۳برابر می شودبه گزارش نسیم صبا:وزیر ارتباطات: تلگرام به درخواست ما برای مسدودسازی کانال های مستهجن ۲۴ ساعته پاسخ