رئیس پلیس فتای ناجاگفت: ۷۹درصد از کل فعالیت های انتخاباتی در فضای مجازی در تلگرام انجام شد و مابقی شبکه ها همچون فیس بوک، توییتر و غیره نقش