سومین دوره “جشنواره رسانه ای ابوذر” برگزار می شودفعالان رسانه ای کشور تا ۳۰ آذر ماه فرصت دارند آثار خود در شش قالب و هفت محور را برای