واریز ماهانه حق‌التدریس‌ معلمان از مهرماه

واریز ماهانه حق‌التدریس‌ معلمان از مهرماه
واریز ماهانه حق‌التدریس‌ معلمان از مهرماه

 

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا نباید حق‌التدریس‌ معلمان به‌صورت ماهانه واریز می‌شد تا شاهد بروز معوقات هفت‌ماهه در پرداخت نباشیم؟ گفت: بند کاف تبصره۱۲ قانون بودجه از ابتدای سال۹۸ اجرایی است و با آغاز سال تحصیلی از مهر، حق‌التدریس‌ها را نیز ماهانه پرداخت می‌کنیم. علی‌اللهیار ترکمن در گفت‌وگو با مهر، درباره حق‌التدریس معلمان که چندماهی است پرداخت آن به تعویق افتاده توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: مطالباتی داریم که از سال۹۷ منتقل شده است که ریز محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه منتقل شده است و در حال رایزنی و پیگیری هستیم که بودجه آن زودتر تخصیص یابد. حق با معلمان است؛ ولی به‌دلیل محدودیت‌های مالی و شرایط خاص بودجه‌ای دولت این اتفاق افتاده است.