آذری جهرمی: انحصاری بودن یک پیام رسان در کشور مطلوب نیست

آذری جهرمی: انحصاری بودن یک پیام رسان در کشور مطلوب نیست
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: انحصاری بودن یک پیام رسان که زیرساخت بسیاری از موضوعات در کشور است مطلوب نیست.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا ضرورت جایگزین برای شبکه پیام رسان کنونی در کشور حس می شود یا خیر؟ گفت: از ابتدا همه کسانی که صاحب فکر و اندیشه بوده اند فارغ از دیدگاه سیاسی اعتقاد داشته اند که انحصاری بودن یک پیام رسان که زیرساخت بسیاری از موضوعات در کشور است، زیاد مطلوب نیست، همانطور که در حوزه اپراتورها هم می گویم انحصار خوب نیست.
وزیر ارتباطات افزود: امروز بنا بر اقتضائاتی تلگرام برای دو هفته در کشور فیلتر شد، چقدر کسب و کارها صدمه دید، اگر اقدام به فلیتر کردن یک پیام رسان از بیرون از کشور باشد آن وقت چه؟ همه این سوالات و البته موضوعات دیگر ایجاب می کند که ما ظرفیت مردم را روی یک پیام رسان نبینیم اما اینکه ما امر کنیم و بگوییم بروید روی فلان پیام رسان، واقعا نمی شود.
آذری جهرمی ادامه داد: مردم باید چارچوب های انتخاب و حق انتخابشان درست باشد. برخی ا …

آذری جهرمی: انحصاری بودن یک پیام رسان در کشور مطلوب نیست

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: انحصاری بودن یک پیام رسان که زیرساخت بسیاری از موضوعات در کشور است مطلوب نیست.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا ضرورت جایگزین برای شبکه پیام رسان کنونی در کشور حس می شود یا خیر؟ گفت: از ابتدا همه کسانی که صاحب فکر و اندیشه بوده اند فارغ از دیدگاه سیاسی اعتقاد داشته اند که انحصاری بودن یک پیام رسان که زیرساخت بسیاری از موضوعات در کشور است، زیاد مطلوب نیست، همانطور که در حوزه اپراتورها هم می گویم انحصار خوب نیست.
وزیر ارتباطات افزود: امروز بنا بر اقتضائاتی تلگرام برای دو هفته در کشور فیلتر شد، چقدر کسب و کارها صدمه دید، اگر اقدام به فلیتر کردن یک پیام رسان از بیرون از کشور باشد آن وقت چه؟ همه این سوالات و البته موضوعات دیگر ایجاب می کند که ما ظرفیت مردم را روی یک پیام رسان نبینیم اما اینکه ما امر کنیم و بگوییم بروید روی فلان پیام رسان، واقعا نمی شود.
آذری جهرمی ادامه داد: مردم باید چارچوب های انتخاب و حق انتخابشان درست باشد. برخی ا …
آذری جهرمی: انحصاری بودن یک پیام رسان در کشور مطلوب نیست