آگهی استخدام پرستار جهت نگهداری از سالمند در همدان

آگهی استخدام پرستار جهت نگهداری از سالمند در همدان
آگهی استخدام پرستار جهت نگهداری از سالمند در همدان
پرستار تمام وقت جهت نگهداری از سالمند خانم آلزایمری ترجیحا ۵۰ ساله .
۰۹۱۸۳۱۱۵۲۰۴
______________________________________________________
یک پرستار خانم جهت نگهداری از یک خانم به صورت تمام وقت استخدام می گردد.
۰۹۱۸۸۱۲۴۷۷۵
______________________________________________________
به یک خانم مجرد جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم . با حقوق و مزایای مکفی.
۰۹۱۸۳۱۶۵۳۵۸
برای عضویت در کانال اخبار استخدام همدان در تلگرام کلیک کنید

آگهی استخدام پرستار جهت نگهداری از سالمند در همدان

آگهی استخدام پرستار جهت نگهداری از سالمند در همدان
پرستار تمام وقت جهت نگهداری از سالمند خانم آلزایمری ترجیحا ۵۰ ساله .
۰۹۱۸۳۱۱۵۲۰۴
______________________________________________________
یک پرستار خانم جهت نگهداری از یک خانم به صورت تمام وقت استخدام می گردد.
۰۹۱۸۸۱۲۴۷۷۵
______________________________________________________
به یک خانم مجرد جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم . با حقوق و مزایای مکفی.
۰۹۱۸۳۱۶۵۳۵۸
برای عضویت در کانال اخبار استخدام همدان در تلگرام کلیک کنید
آگهی استخدام پرستار جهت نگهداری از سالمند در همدان