آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر تولیدی و ساختمانی در کرج

آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر تولیدی و ساختمانی در کرج
آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر تولیدی و ساختمانی در کرج
شرکت معتبر تولیدی و ساختمانی واقع در کرج دو نفر کارشناس فروش با مشخصات ذیل به همکاری دعوت می نماید .
-۱ ترجیحا معماری و عمران و مدیریت بازرگانی و رشته های مرتبط
-۲ فعال و خوش برخورد با روابط عمومی قوی و مسلط در امر فروش
-۳ حداکثر سن ۳۰ سال
افراد واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود را به شماره فکس :۰۲۶۳۶۶۰۰۷۲۱ و یا به آدرس ایمیل resume1395.co@ gmail.com ارسال کنند.
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید

آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر تولیدی و ساختمانی در کرج

آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر تولیدی و ساختمانی در کرج
شرکت معتبر تولیدی و ساختمانی واقع در کرج دو نفر کارشناس فروش با مشخصات ذیل به همکاری دعوت می نماید .
-۱ ترجیحا معماری و عمران و مدیریت بازرگانی و رشته های مرتبط
-۲ فعال و خوش برخورد با روابط عمومی قوی و مسلط در امر فروش
-۳ حداکثر سن ۳۰ سال
افراد واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود را به شماره فکس :۰۲۶۳۶۶۰۰۷۲۱ و یا به آدرس ایمیل resume1395.co@ gmail.com ارسال کنند.
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید
آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر تولیدی و ساختمانی در کرج