آگهی استخدام کارمند جهت امور ثبت نام در محیط آموزشی در مشهد

آگهی استخدام کارمند جهت امور ثبت نام در محیط آموزشی در مشهد
آگهی استخدام کارمند جهت امور ثبت نام در محیط آموزشی در مشهد
یک نفر خانم با حداقل ۲سال سابقه کار جهت امور ثبت نام در محیط آموزشی با مدرک تحصیلی لیسانس و روابط عمومی بالا استخدام می گردد.
۳۷۶۳۹۸۴۶
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید

آگهی استخدام کارمند جهت امور ثبت نام در محیط آموزشی در مشهد

آگهی استخدام کارمند جهت امور ثبت نام در محیط آموزشی در مشهد
یک نفر خانم با حداقل ۲سال سابقه کار جهت امور ثبت نام در محیط آموزشی با مدرک تحصیلی لیسانس و روابط عمومی بالا استخدام می گردد.
۳۷۶۳۹۸۴۶
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید
آگهی استخدام کارمند جهت امور ثبت نام در محیط آموزشی در مشهد