اخبارکوتاه داخلی

تلگرام «پولی» نمی شود
فارس-مدتی است مطلبی توسط کاربران تلگرام دست به دست می شود که ادعا می کند قرار است به زودی استفاده از این پیام رسان از حالت رایگان خارج شود. اما واقعیت این است که تلگرام یک پیام رسان رایگان است و این مطلب صحت ندارد. این پیام رسان به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت می کند و قصد ندارد برای خدماتش هزینه ای دریافت کند. همچنین در بخش اطلاعات این شرکت آمده است: «قرار نیست تلگرام درآمدزایی کند این برنامه هیچ گاه برای دستیابی به سرمایه خارجی تبلیغاتی ارائه نمی کند. »
اتمام طراحی …

world press news

هنر