استخدام اتوکار ماهر جهت شرکت بزرگ تولیدی در کرج

استخدام اتوکار ماهر جهت شرکت بزرگ تولیدی در کرج
به اتوکار ماهر جهت شرکت بزرگ تولیدی با حقوق بالا و تسویه هفتگی کامل در کرج نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۳۶xxx

tel: 09369391807 , 09211095321
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید

استخدام اتوکار ماهر جهت شرکت بزرگ تولیدی در کرج

به اتوکار ماهر جهت شرکت بزرگ تولیدی با حقوق بالا و تسویه هفتگی کامل در کرج نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۳۶xxx

tel: 09369391807 , 09211095321
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید
استخدام اتوکار ماهر جهت شرکت بزرگ تولیدی در کرج