استخدام تعدادی جوان جهت پسیو شبکه و کابل کشی در تهران

استخدام تعدادی جوان جهت پسیو شبکه و کابل کشی در تهران
به تعدادی جوان جهت کار پسیو شبکه کامپیوتر و کابل کشی و ترانک کشی در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۱۸xxx

tel: 02188516156,02188516149
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام تعدادی جوان جهت پسیو شبکه و کابل کشی در تهران

به تعدادی جوان جهت کار پسیو شبکه کامپیوتر و کابل کشی و ترانک کشی در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۱۸xxx

tel: 02188516156,02188516149
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام تعدادی جوان جهت پسیو شبکه و کابل کشی در تهران