استخدام تعدادی خانم آشنا به کامپیوتر در اصفهان

استخدام تعدادی خانم آشنا به کامپیوتر در اصفهان
به تعدادی خانم با روابط عمومی بالا آشنا به کامپیوتر با حقوق اداره ی کار + بیمه + سرویس در اصفهان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۳۱۳x

tel: 03133800287
برای عضویت در کانال اخبار استخدام اصفهان در تلگرام کلیک کنید

استخدام تعدادی خانم آشنا به کامپیوتر در اصفهان

به تعدادی خانم با روابط عمومی بالا آشنا به کامپیوتر با حقوق اداره ی کار + بیمه + سرویس در اصفهان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۳۱۳x

tel: 03133800287
برای عضویت در کانال اخبار استخدام اصفهان در تلگرام کلیک کنید
استخدام تعدادی خانم آشنا به کامپیوتر در اصفهان