استخدام تعدادی کارگر جهت کار در انبار مبلمان در تهران

استخدام تعدادی کارگر جهت کار در انبار مبلمان در تهران
به تعدادی کارگر جهت کار در انبار مبلمان به صورت تمام وقت در تهران محدوده یافت آباد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۱۶xxx

tel: 02166134937,09123109098
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام تعدادی کارگر جهت کار در انبار مبلمان در تهران

به تعدادی کارگر جهت کار در انبار مبلمان به صورت تمام وقت در تهران محدوده یافت آباد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۱۶xxx

tel: 02166134937,09123109098
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام تعدادی کارگر جهت کار در انبار مبلمان در تهران