استخدام جهت همکاری با شرکت معتبر توزیع دارو در شهر شیراز

استخدام جهت همکاری با شرکت معتبر توزیع دارو در شهر شیراز
شرکت معتبر توزیع دارو در شهر شیراز به راننده استیجاری دارای خودرو نیسان یخچالدار آشنا به روال توزیع در شرکت پخش دارای مدرک حداقل دیپلم با ۲ سال سابقه نیازمند است.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۷۱۳xxx

tel: 07137426342 , 07137426349
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام جهت همکاری با شرکت معتبر توزیع دارو در شهر شیراز

شرکت معتبر توزیع دارو در شهر شیراز به راننده استیجاری دارای خودرو نیسان یخچالدار آشنا به روال توزیع در شرکت پخش دارای مدرک حداقل دیپلم با ۲ سال سابقه نیازمند است.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۷۱۳xxx

tel: 07137426342 , 07137426349
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام جهت همکاری با شرکت معتبر توزیع دارو در شهر شیراز