استخدام جهت کار با حمل و نقل پیشتاز امین نصر در تهران

استخدام جهت کار با حمل و نقل پیشتاز امین نصر در تهران
حمل و نقل پیشتاز امین نصر در تهران به تعدادی راننده با نیسان یخچالدار نیازمند است.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۱۲

tel: 09122029046
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام جهت کار با حمل و نقل پیشتاز امین نصر در تهران

حمل و نقل پیشتاز امین نصر در تهران به تعدادی راننده با نیسان یخچالدار نیازمند است.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۱۲

tel: 09122029046
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام جهت کار با حمل و نقل پیشتاز امین نصر در تهران