استخدام دستیار اجرایی در سلام گردشگر در تهران

استخدام دستیار اجرایی در سلام گردشگر در تهران
استخدام سلام گردشگر
سلام گردشگر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی مهارت های مورد نیاز
دستیار اجرایی
تایپ با سرعت بالا ICDL فتوشاپ متوسط در حد شیت بندی روابط عمومی بالا برای هماهنگی ها و تلفن دارای نظم اداری و بی حاشیه

داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09122110252,09104077740
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام دستیار اجرایی در سلام گردشگر در تهران

استخدام سلام گردشگر
سلام گردشگر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی مهارت های مورد نیاز
دستیار اجرایی
تایپ با سرعت بالا ICDL فتوشاپ متوسط در حد شیت بندی روابط عمومی بالا برای هماهنگی ها و تلفن دارای نظم اداری و بی حاشیه

داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09122110252,09104077740
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام دستیار اجرایی در سلام گردشگر در تهران