استخدام راننده با نیسان جهت کار در کرمانشاه

استخدام راننده با نیسان جهت کار در کرمانشاه
به راننده با نیسان جهت کار در پخش آوا در کرمانشاه نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۱۸xxx

tel: 09189208509,08338273170
برای عضویت در کانال اخبار استخدام کرمانشاه در تلگرام کلیک کنید

استخدام راننده با نیسان جهت کار در کرمانشاه

به راننده با نیسان جهت کار در پخش آوا در کرمانشاه نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۱۸xxx

tel: 09189208509,08338273170
برای عضویت در کانال اخبار استخدام کرمانشاه در تلگرام کلیک کنید
استخدام راننده با نیسان جهت کار در کرمانشاه