استخدام سالندار و کانترکار جهت کار در رستوران در شیراز

استخدام سالندار و کانترکار جهت کار در رستوران در شیراز
به ۲ نیروی آقا جهت سالنداری و کانترکاری به صورت یک شیفت، ساعت کاری ۱۸ الی ۲۴ در رستوران در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۳۵

tel: 09351829933
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام سالندار و کانترکار جهت کار در رستوران در شیراز

به ۲ نیروی آقا جهت سالنداری و کانترکاری به صورت یک شیفت، ساعت کاری ۱۸ الی ۲۴ در رستوران در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۳۵

tel: 09351829933
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام سالندار و کانترکار جهت کار در رستوران در شیراز