استخدام شاگرد جهت برقکاری در شیراز

استخدام شاگرد جهت برقکاری در شیراز
به یک شاگرد جهت برقکاری در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۳۷

tel: 09378039498
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام شاگرد جهت برقکاری در شیراز

به یک شاگرد جهت برقکاری در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۳۷

tel: 09378039498
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام شاگرد جهت برقکاری در شیراز