استخدام فروشنده مجرب خانم با سابقه کار در قم

استخدام فروشنده مجرب خانم با سابقه کار در قم
به یک فروشنده مجرب خانم با سابقه کار در مزون عروس و با روابط عمومی در قم نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۵۳

tel: 02532938256
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قم در تلگرام کلیک کنید

استخدام فروشنده مجرب خانم با سابقه کار در قم

به یک فروشنده مجرب خانم با سابقه کار در مزون عروس و با روابط عمومی در قم نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۵۳

tel: 02532938256
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قم در تلگرام کلیک کنید
استخدام فروشنده مجرب خانم با سابقه کار در قم