استخدام منشی با روابط عمومی بالا در شهر مشهد

استخدام منشی با روابط عمومی بالا در شهر مشهد
به یک منشی با روابط عمومی بالا در شهر مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۱۵

tel: 09157731454
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید

استخدام منشی با روابط عمومی بالا در شهر مشهد

به یک منشی با روابط عمومی بالا در شهر مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۱۵

tel: 09157731454
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید
استخدام منشی با روابط عمومی بالا در شهر مشهد