استخدام منشی جهت کار در آموزشگاه زبان در تهران

استخدام منشی جهت کار در آموزشگاه زبان در تهران
به منشی خانم حداکثر سن ۳۰ سال جهت کار در آموزشگاه زبان در تهران محدوده المپیک نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۱۴

tel: 02144753532
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام منشی جهت کار در آموزشگاه زبان در تهران

به منشی خانم حداکثر سن ۳۰ سال جهت کار در آموزشگاه زبان در تهران محدوده المپیک نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۱۴

tel: 02144753532
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام منشی جهت کار در آموزشگاه زبان در تهران