استخدام منشی در یک موسسه آموزشی معتبر

استخدام منشی در یک موسسه آموزشی معتبر
موسسه آموزشی فعال در زمینه معماری در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجدشرایط در تهران در ردیف های شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.
عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا
منشی
خانم
جهت مشاور ثبت نام  دارای فن بیان مناسب  ساعت کاری همه روزه از ۹ تا ۱۸
 حقوق پایه ۱ میلیون تومان

متقاضیان محترم می توانند جهت اعلام آمادگی همکاری رزومه و نمونه کار طراحی خود را به تلگرام ذیل ارسال نمائید.
تلفن:

استخدام منشی در یک موسسه آموزشی معتبر

موسسه آموزشی فعال در زمینه معماری در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجدشرایط در تهران در ردیف های شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.
عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا
منشی
خانم
جهت مشاور ثبت نام  دارای فن بیان مناسب  ساعت کاری همه روزه از ۹ تا ۱۸
 حقوق پایه ۱ میلیون تومان

متقاضیان محترم می توانند جهت اعلام آمادگی همکاری رزومه و نمونه کار طراحی خود را به تلگرام ذیل ارسال نمائید.
تلفن:
استخدام منشی در یک موسسه آموزشی معتبر