استخدام نقشه کش صنعتی / تبریز

استخدام نقشه کش صنعتی / تبریز
به نقشه کش صنعتی خانم یا آقا آشنا به نرم افزار سالید ورک و کتیا و نیروی کنترل کیفی خانم یا آقا دارای مدرک کارشناسی فیزیک یا برق در شرکت آیدین جواهری در تبریز نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 04134209333
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید

استخدام نقشه کش صنعتی / تبریز

به نقشه کش صنعتی خانم یا آقا آشنا به نرم افزار سالید ورک و کتیا و نیروی کنترل کیفی خانم یا آقا دارای مدرک کارشناسی فیزیک یا برق در شرکت آیدین جواهری در تبریز نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 04134209333
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید
استخدام نقشه کش صنعتی / تبریز