استخدام نیروی خدماتی در شرکت کبیر خلیج فارس در بندر عباس

استخدام نیروی خدماتی در شرکت کبیر خلیج فارس در بندر عباس
به تعدادی نیروی خدماتی فوری در شرکت کبیر خلیج فارس در بندر عباس نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۷۶۳

tel: 07633619266
برای عضویت در کانال اخبار استخدام هرمزگان در تلگرام کلیک کنید

استخدام نیروی خدماتی در شرکت کبیر خلیج فارس در بندر عباس

به تعدادی نیروی خدماتی فوری در شرکت کبیر خلیج فارس در بندر عباس نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۷۶۳

tel: 07633619266
برای عضویت در کانال اخبار استخدام هرمزگان در تلگرام کلیک کنید
استخدام نیروی خدماتی در شرکت کبیر خلیج فارس در بندر عباس