استخدام نیروی کار دفتری در آموزشگاه رانندگی رستمی در قم

استخدام نیروی کار دفتری در آموزشگاه رانندگی رستمی در قم
به نیروی آقا دارای دیپلم و پایه یک جهت کار دفتری به عنوان قائم مقام آموزشگاه در آموزشگاه رانندگی رستمی در قم نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
آدرس: بلوار ۱۵ خرداد – نبش کوچه ۴۹
۰۲۵۳

tel: 02537766530
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قم در تلگرام کلیک کنید

استخدام نیروی کار دفتری در آموزشگاه رانندگی رستمی در قم

به نیروی آقا دارای دیپلم و پایه یک جهت کار دفتری به عنوان قائم مقام آموزشگاه در آموزشگاه رانندگی رستمی در قم نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
آدرس: بلوار ۱۵ خرداد – نبش کوچه ۴۹
۰۲۵۳

tel: 02537766530
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قم در تلگرام کلیک کنید
استخدام نیروی کار دفتری در آموزشگاه رانندگی رستمی در قم