استخدام پرستار جهت نگهداری از کودک و انجام امور منزل در کرج

استخدام پرستار جهت نگهداری از کودک و انجام امور منزل در کرج
به پرستار خانم جهت نگهداری از کودک و انجام امور منزل، حداکثر ۳۵ ساله، حداقل دیپلمه، در عظیمیه – کرج نیازمندیم.
ساعت کار ۸ الی ۲۰
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02632566445 , 09193787984
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید

استخدام پرستار جهت نگهداری از کودک و انجام امور منزل در کرج

به پرستار خانم جهت نگهداری از کودک و انجام امور منزل، حداکثر ۳۵ ساله، حداقل دیپلمه، در عظیمیه – کرج نیازمندیم.
ساعت کار ۸ الی ۲۰
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 02632566445 , 09193787984
برای عضویت در کانال اخبار استخدام البرز در تلگرام کلیک کنید
استخدام پرستار جهت نگهداری از کودک و انجام امور منزل در کرج