استخدام چند نفر زیرکار چی ماهر آقا در زمینه رنگ کاری مبل در تبریز

استخدام چند نفر زیرکار چی ماهر آقا در زمینه رنگ کاری مبل در تبریز
به تعدادی زیرکار چی ماهر آقا در زمینه رنگ کاری مبل در تبریز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۱۴

tel: 09149017118
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید

استخدام چند نفر زیرکار چی ماهر آقا در زمینه رنگ کاری مبل در تبریز

به تعدادی زیرکار چی ماهر آقا در زمینه رنگ کاری مبل در تبریز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۹۱۴

tel: 09149017118
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید
استخدام چند نفر زیرکار چی ماهر آقا در زمینه رنگ کاری مبل در تبریز