استخدام گرافیست با تجربه و خلاق در تهران

استخدام گرافیست با تجربه و خلاق در تهران
به گرافیست با تجربه و خلاق جهت همکاری با موسسه فرهنگی و هنری در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۱۲

tel: 02122585977
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام گرافیست با تجربه و خلاق در تهران

به گرافیست با تجربه و خلاق جهت همکاری با موسسه فرهنگی و هنری در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۲۱۲

tel: 02122585977
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام گرافیست با تجربه و خلاق در تهران