استخدام گسترده در تبریز 2018 / تبریز

استخدام گسترده در تبریز 2018 / تبریز
#خبر_فوری استخدام
استخدام بیش از صد عنوان شغلی در استخدام تبریز 2018
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عناوین شغلی #استخدام
مدیر فروش (آقا / خانم)
دستیار ارشد فروش (آقا / خانم)
تکنسین کامپیوتر(آقا / خانم)
حسابدار (آقا / خانم )
مسئول دفتر (خانم)
کارمند وصول مطالبات (آقا)
انتظامات (آقا)
انباردار(آقا)
راننده (آقا)
منشی(خانم)
و …….
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به آیدی تلگرام زیر مراجعه نمایید:
Estekhdam_Tabriz2018@
تلفن تماس:
ایمیل: hamid@gmail.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید

استخدام گسترده در تبریز 2018 / تبریز

#خبر_فوری استخدام
استخدام بیش از صد عنوان شغلی در استخدام تبریز 2018
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عناوین شغلی #استخدام
مدیر فروش (آقا / خانم)
دستیار ارشد فروش (آقا / خانم)
تکنسین کامپیوتر(آقا / خانم)
حسابدار (آقا / خانم )
مسئول دفتر (خانم)
کارمند وصول مطالبات (آقا)
انتظامات (آقا)
انباردار(آقا)
راننده (آقا)
منشی(خانم)
و …….
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به آیدی تلگرام زیر مراجعه نمایید:
Estekhdam_Tabriz2018@
تلفن تماس:
ایمیل: hamid@gmail.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید
استخدام گسترده در تبریز 2018 / تبریز